Hoppa till innehållet

Förfalskning av fast märke

Från Wikipedia

Förfalskning av fast märke är ett brott enligt svensk lag.

I 14 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) står skrivet:

"Den som obehörigen anbringar ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett sådant märke döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år. Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."

Se även[redigera | redigera wikitext]