Hoppa till innehållet

Fat

Från Wikipedia

Fat och FAT kan avse:

  • Fat (hushållsredskap) – en mer eller mindre flat skål eller tallrik främst avsedd för servering av föda
  • Fat – en typ av cylindrisk behållare som oftast är gjord av trä eller plåt, se tunna (behållare)
  • Fat (mått) – ett mått för våta varor omkring 157 liter
  • Oljefat – en standardiserad behållare för petroleum som fylls med 200 liter eller en "engelsk barrel" med 159 liter
  • FAT – akronym för engelska File-Allocation -Table, ett filsystem för DOS och Microsoft Windows