Hoppa till innehållet

Felintensitet

Från Wikipedia

Felintensitet, z(t), är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent (eller system) och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift (exempelvis fel/år). Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som λ.

Funktion för systemets tillstånd

[redigera | redigera wikitext]

Antag ett system (eller komponent) som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X(t), där:

Definition av felintensitet

[redigera | redigera wikitext]

F(t) är systemets fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f(t) är täthetsfunktion (derivatan av F(t)). Överlevnadsfunktionen, R(t), är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. R(t)=1-F(t).[1]

Om felintensiteten är konstant gäller: , där MTTF är medeltid till fel.

Badkarskurvan

[redigera | redigera wikitext]
Badkarskurva.
Badkarskurvan

Ett vanligt antagande är att ett tekniskt system har tre faser:[2]

  1. Inkörningsperiod, med många barnsjukdomar och hög felintensitet som successivt sjunker.
  2. En stabil period med en låg konstant felintensitet.
  3. Ett slutskede när systemet börjar nå slutet av sin tekniska livslängd

Genom underhåll kan ofta den andra fasen förlängas, se exempelvis RCM

Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens

[redigera | redigera wikitext]

Felintensitet är inte detsamma som felfrekvens f(t), där reparationstiden tas med: .

Ett vanligt antagande är att MTTF >> MDT, vilket ger att z(t)≈ f(t).

  1. ^ Körner 1994, s. 58.
  2. ^ Körner 1994, s. 64.
  • Körner, Ulf (1994). Köteori och tillförlitlighetsteori : applicerat på telekommunikations- och datorsystem. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144370121