Finans (spel)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Finans är ett brädspel från Alga, skapat av Martin Marte. Finans är baserat på Monopol. Det är dock ett åtskilligt mer avancerat spel med mer realistisk framtoning och där slumpen spelar en mindre roll för utgången än vad som är fallet i Monopol. I Finans handlar spelarna såväl med tomter som med aktier och obligationer. Målet för spelet är att uppvisa ett kontant kapital om en miljon, samtidigt som man är ende ägare av två företagsgrupper.

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

Spelarna slår med tärning (dubbla om man är fordonsägare) och vandrar runt spelplanen. Handel med tomter, aktier och obligationer får endast ske om spelaren befinner sig inne i banken eller i bankfilialen ute på spelplanen. Endast en aktie och en tomt får inhandlas åt gången och om spelaren står i tur att slå, obligation kan man köpa på sista rutan innan man går ut ur banken. Man får fortsätta köpa aktier eller tomter så länge som man är i banken. Handeln och spelets händelser styrs av korten "Börstips" respektive "Finanstidningen" som anger nya bestämmelser som gäller tills vidare, antingen för alla eller bara den enskilde spelaren. En spelare plockar upp en ny Finanstidning eller ett Börstips om han/hon hamnar på en ruta som anbefaller det.

Spelet[redigera | redigera wikitext]

Aktiehandel[redigera | redigera wikitext]

Den stora skillnaden mot Monopol är aktie- och obligationshandeln. En spelare har flera strategiska valmöjligheter att antingen satsa på aktiehandel och bygga upp sitt kapital med hjälp av börsen, eller satsa på tomthandel och byggnationer och inkassera hyra från sina medspelare, eller en kombination av alltihop. Aktiehandeln skakas dock om av flera realistiska scenarion. Börsen svänger både upp och ner ("goda tider" respektive "dåliga tider") och spelare kan råka ut för kraftiga kursfall på sitt aktiekapital och bli betalningsskyldiga till banken. Dessutom kan spelare bli tvingade till att ge sina medspelare utdelning på deras aktier ifall de har aktier i företagsgrupper spelaren själv har investerat i.

Tomthandel[redigera | redigera wikitext]

Tomthandeln i Finans liknar den i Monopol i det att man inhandlar och bebygger tomter för att sedan inkassera hyra för de medspelare som hamnar på dessa. Tomter kan dessutom belånas eller återköpas av banken för summor som regleras av tomtens lagfart. Belånade tomter kan sedan lösas in för en summa om 100% av belåningsvärdet. Man får endast bygga när man står på en av rutorna "AB byggprojekt" men får då bebygga hur mycket som helst (bara man har tillräckligt med pengar...).

Obligationshandel[redigera | redigera wikitext]

I Finans återfinns 12 st obligationer till försäljning. I samband med att en spelare befinner sig på ruta 46 (aktieutdelning och obligationsköp) kan man köpa EN obligation. Obligationerna utfaller med vinst och återlöses av banken i stora eller lilla obligationsdragningen. Högsta vinsten i Stora obligationsdragningen är 100 000:- och i lilla dragningen är högsta vinsten 50 000:-.

Lån[redigera | redigera wikitext]

Banken beviljar lån om max 150 000:- (3 st lånekort (50 000:- på ett lånekort)) per spelare. En spelare riskerar dock att bli återbetalningsskyldig till banken om denna hamnar på rutan som anbefaller det inne i banken. Då betalar spelaren tillbaka ett lån inklusive ränta på 5000:- per lån.

Bolagsstämma[redigera | redigera wikitext]

Spelet går ut på att tillförskansa sig kontrollen i hela företagsgrupper, d.v.s. alla tomter och hela aktiekapitalet. Om en hel grupp är utsåld från banken till olika spelare kan enskilda spelare, om de befinner sig inne i banken och har förtur samt innehar investeringar i företagsgruppen, kalla till bolagsstämma och på så sätt överta hela gruppen. Spelaren lägger därefter upp så mycket pengar som motsvarar medspelarnas alla investeringar i gruppen + en förmedlingsavgift till banken, därefter slår man två tärningar. Antalet tärningsögon måste vara lika med eller mindre än den upplagda förmedlingsavgiften delat med 10 000 för att spelaren ska överta hela gruppen, annars återgår ägandet av gruppen till respektive parter och spelaren förlorar förmedlingsavgiften till banken. Om budet går igenom köper spelaren till inköpspris alla aktier och tomter som tillhör de andra spelarna, och de forna ägarna delar lika på den del av förmedlingsavgiften som är kvar efter att 30 000:- av den betalats till banken. Budet går alltså alltid igenom om spelaren uppvisar 120 000:- i förmedlingsavgift, eftersom tolv ögon är maximalt antal på två tärningar.

Utgång[redigera | redigera wikitext]

Den spelare som kan uppvisa ett kontant kapital om minst 1 000 000 + två hela företagsgrupper vinner spelet.