Fond

Från Wikipedia

Fond kan avse:

  • Fond (ekonomi) – en samling av en rad olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper
  • Fond (ekonomisk tillgång) – förvaltar en ekonomisk tillgång vars avkastning endast kan användas för specificerade ändamål
  • Reservfond – i svenska företag en balansräkningspost
  • Fond – en buljong som kokats med aromgivande grönsaker, se buljong
  • Fond (scenografi) – ett tygstycke som utgör bakgrund i en scenografi
  • Fond (restaurang) – en restaurang i Göteborg