Formatering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Formatering inom databehandling är en process för att skapa ett filsystem på en hårddisk eller annat datalagringsmedium. All tidigare lagrad data raderas. Den struktur som skapas vid formateringen följer ett väldefinierat filsystem, till exempel Ext2, FAT eller NTFS. Disketter använder normalt bara FAT, medan hårddiskar kan använda flertalet andra till exempel NTFS som används av Windows XP eller HFS/HFS+ vilka är motsvarigheterna hos Mac OS X.

De spår och sektorer där data lagras skapas vid s.k. lågnivåformatering.

Formatering inom tryckeribranschen är i dagligt tal processen att göra om författarens manuskript från dennes textfiler, skrivna t..ex i Wordformat, till det format som - kopplat till den tänkta trycksakens slutliga layout - behövs för det tekniska tryckningsförfarandet.

Formatering inom biblioteksväsendet är processen att konvertera biblioteksdata rörande författare, monografier, bokserier, o.s.v. till det s.k. MARC-formatet som sedan 1960-talet är det förhärskande formatet för maskinläsbara biblioteksdata internationellt. LIBRIS bestämmer över MARC-formatets anpassning till svenska förhållanden.