Hoppa till innehållet

Fraktion (organisation)

Från Wikipedia

En fraktion eller falang är en särgrupp förenad av en gemensam ståndpunkt inom en organisation, till exempel ett parti. En fraktion kan vara en relativt organiserad grupp som inom den större gruppen agerar för ett maktövertagande av den större gruppen i enlighet med fraktionens intressen. Däremot är inte alla interna oppositioner en fraktion utan det är hur oppositionen agerar som avgör ifall det är en fraktion eller inte. I vissa fall kan det vara frågan om opposition som organiserar sig inom en organisation med syftet att avsätta dess ledning. Man brukar då tala om tre olika typer av fraktioner:

  • Öppna fraktioner, organiserad opposition som öppet bekämpar dess ledning inom organisationens ramar.
  • Hemliga fraktioner, organiserad opposition som inte avslöjar sin existens för övriga medlemmar i organisationen utan i hemlighet försöker störta dess ledning. Hemliga fraktioner betraktas oftast som illegitima, såvida inte organisationens ledning agerar på ett diktatoriskt sätt.
  • Offentliga fraktioner, organiserad opposition som offentligt argumenterar för störtandet av den egna organisationens ledning.

Ordet fraktion har även använts av bland annat Röda armé-fraktionen för att antyda att organisationen ingick i en större, internationell, marxistisk kamporganisation.