Fredrik Preis

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fredrik Preis till Ulvsunda, född 1 mars 1734 i Haag, Nederländerna, död 7 juni 1788 på Ulvsunda, Bromma, Stockholm, var en svensk friherre och kommissionssekreterare i Haag.

Friherre Fredrik Preis var herre till Ulvsunda slott i Bromma åren 1764-1788. Han köpte Ulvsundagodset 1764, där han sedan också residerade fram till sin död 1788.[1] En av hans systrar, den ogifta Hedvig Preis, avled på Ulvsunda 1773.[2]

Fredrik Preis var son till friherre Joakim Fredrik Preis (1667-1759), som var diplomat, kansliråd och hovråd i Haag och hans hustru Maria Elisabeth Reinders (1697-1745).

Baron Fredrik Preis utvecklade Ulvsundagodset[redigera | redigera wikitext]

Ulvsunda slott i Bromma, väster om Stockholm, i Suecia antiqua et hodierna, ca 1670.
Preissiska huset utmed Drottninggatan 36 i Klarakvarteren i centrala Stockholm, år 1903.

Efter faderns död 1759 flyttade Fredrik Preis från Haag till Sverige. Han blev bland annat Kongl. Sekretär, men avgick 1772 som en protest mot den korruption som rådde inom statsförvaltningen under frihetstiden. Fram till sin död 1788 bodde han med sin hustru på Ulvsunda. Han lämnade inte efter sig någon arvinge på svärdssidan och slöt därmed släkten Preis. Enligt Sixten Rönnow köpte Preis Ulvsundagodset 1764 för 378 000 Daler kopparmynt. På 1780-talet utvidgade och förändrade han bebyggelse radikalt i godsets norra delar, speciellt kring Ranhammars sätesård, nuvarande industriområdet och Bromma flygfält. Bland annat lät han bygga sju "utgårdar" eller torp (Ekeby, Norrby, Rivan, Glia kronohemman, Dorpt, Stenhammar och Nytorpet) så att de kom att ligga kring Ranhammars sätesgård i en halvcirkel. Han lät också bygga ett nytt vägsystem, som kan studeras på de gamla handritade lantmäterikartorna. De äldsta lindarna i infartsallén planterades på 1780-talet, det vill säga under Preis' tid. Detta motsägs dock av J G Meijers målning av Ulvsunda slott från 1793, där slottsallén avbildas fullt utvuxen. Allén kan alltså ha anlagts tidigare.[3]

Preis var anställd i svenska Riksarkivet 26 juli 1762 och blev kunglig sekreterare 24 januari 1763. Han dog barnlös 7 juni 1788 på Ulvsunda slott och slöt därmed ätten samt begravdes den 19 juni 1788 i Maria kyrka i Stockholm.

Fredrik Preis gifte sig den 21 juli 1774 i Vällinge, ett gods i Salems kommun i Stockholms län vid Bornsjöns utlopp i Mälaren, med Anna Maria Grill. Hon var född 1747 i Göteborg och död 23 augusti 1812 i Stockholm. Hustrun var dotter till direktören i Svenska Ostindiska kompaniet, köpmannen Abraham Grill den yngre (1707-1768) och Anna Maria Petersén (1713-1754). Abraham Grill den yngres bror var den kände köpmannen och bruksidkaren Claes Grill.

Preissiska huset på Drottninggatan 36 uppfördes på 1680-talet och om- och tillbyggdes 1775 efter ritningar av murarmästaren Johan Daniel Degenaer. Jean Eric Rehn svarade för husets inredningar 1787. Det tillföll kronan som danaarv 1796 efter Fredrik Preis' far, diplomaten och friherren Joakim Fredrik Preis. Det var en betydelsefull kulturhistorisk byggnad i Klarakvarteren i det centrala Stockholm. Byggnaden revs år 1969 och på platsen uppfördes teaterbyggnaden i Kulturhuset.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Herbert Scharin, Ulvsunda slott, 1996, sidan 109. ISBN 91-630-4159-6.
  2. ^ Friherrliga ätten Preis nr 261.
  3. ^ Herbert Scharin, Ulvsunda slott, 1996, sidan 35. ISBN 91-630-4159-6.

Källa[redigera | redigera wikitext]