Freestyle (rap)

Från Wikipedia

Freestyle är en improvisationsstil inom rap och hip hop med eller utan ackompanjemang, där originaltexter både konstrueras och framförs i realtid, även om i vissa fall antingen delar eller helt fullständiga texter har ansetts vara förkonstruerade, och av vissa personer därför inte heller anses vara en autentisk freestyle, och oavsett debatten är det allmänna huvudkravet för vad som kan definieras som en freestyle i själva verket är vare sig dess innehåll konstruerats genom den enskilda personens egen fantasiförmåga. Innehållet är generellt sätt obegränsad och kan innehålla olika typer av ämnesområden som vanligtvis framförs antingen med eller utan betoning på någon särskild kadens, rimmönster eller fonetik.