Hoppa till innehållet

Fri vattenyta

Från Wikipedia
Fria vattenytan är gränsen mellan vatten och luft.

Fri vattenyta är själva vattenytan på ett ytvattenmagasin, till exempel en sjö, å, vattenpöl etc. Per definition är tryckpotentialen = 0 vid en fri vattenyta.