Fridaskolan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fridaskolan är namnet på ett antal fristående personalägda svenska grundskolor. Den första Fridaskolan grundades 1993 i Vänersborg i samband med friskolereformen. Sedermera har Fridaskolor etablerats även i Uddevalla, Trollhättan, Mölnlycke och Göteborg. Förskolor finns på samtliga orter och sedan 2008 finns också Fridagymnasiet i Vänersborg, som erbjuder naturprogrammet (NA), samhällsvetenskapliga programmet (SA), humanistiska programmet (HU) samt ekonomiprogrammet (EK).

Frida Förskolor och Fridaskolorna har totalt cirka 2500 barn och elever och antalet anställda uppgår till ungefär 300 (2012). Moderbolaget i koncernen heter Frida Utbildning AB, och drivs i aktiebolagsform. Företaget är personalägt och någon aktieutdelning har aldrig tillämpats, en princip som finns inskriven i Frida Utbildnings aktieägardirektiv.

Fridaskolan har ett systerbolag som ägnar sig åt skolutveckling och skolforskning, Didaktikcentrum AB, och från och med 2011 genomför bolagets första doktorand ett forskningsarbete i samarbete med Göteborgs Universitet som ska resultera i en avhandling. En bärande princip för Frida Utbildning är att all verksamhet ska bedrivas baserad på ”praktisk erfarenhet och aktuell forskning”.

Fridakolan fokuserar, bland annat, på det sociala klimatet vilket sätter sin prägel på den dagliga verksamheten i form av öppna dörrar, ringsamtal med mera. Fridaskolan har också tidigt jobbat utifrån den målstyrning som finns i läroplanen och kursplanerna. Skolan satsade tidigt också mycket aktivt på användning av IKT, och alla elever från åk 6 och uppåt disponerar en egen bärbar dator. I de lägre åldrarna använder man surfplattor och vagnsdatorer.

På samtliga fridaskolor, så lagas maten i ett eget kök på skolan.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]