Fusion (ekonomi)

Från Wikipedia
Den här artikeln handlar om fusion mellan företag. För andra betydelser, se fusion.
Den amerikanska Boeing-koncernen är resultatet av upprepade fusioner över många tiotals år.

Fusion är, som ekonomisk och juridisk term, ett samgående mellan företag.[1]

Fusion innebär rent juridiskt att två juridiska personer går samman, genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget eller föreningen[1] mot vederlag till ägarna i det överlåtande bolaget eller föreningen. Därefter upplöses det "givande" bolaget utan likvidation.[1] Fusion kan ske mellan ett övertagande bolag och ett eller flera överlåtande bolag (absorption) eller genom att två eller flera överlåtande bolag bildar ett nytt övertagande bolag (kombination).

Om ägarna i det överlåtna bolaget får betalt huvudsakligen kontant, snarare än aktier i det övertagande bolaget, brukar det kallas uppköp. I så fall kommer ägarna av övertagande bolaget ha makten över båda.

I vidare termer kan ofta sammangåenden eller förvärv benämnas fusion, oavsett om de juridiska personerna verkligen smälts samman eller inte.[1] Fusioner i näringslivet kan ha sin bakgrund i förhandlingar och överenskommelse mellan jämnstarka parter eller genom att ett bolag förvärvar ett annat. Exempel på kända fusioner i dess vidare betydelse med kopplingar till svenskt näringsliv är Asea-Brown Bouveri, Merita-Nordbanken-Unibank-Christiania Bank och JCC-ABV-SIAB.

I svensk lag regleras fusioner juridiskt i Aktiebolagslagen[1] samt lagen om ekonomiska föreningar.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Ordet fusion är bildat efter engelskans och franskans ord med samma stavning och den mer allmänna betydelsen 'sammansmältning', 'sammanslagning'. Ursprungen är latinets fusio, som dock betyder 'utgjutning', 'utflöde'.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]