Gallring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Gallring innebär i odlingssammanhang att man avlägsnar vissa plantor för att gynna odlingen som helhet, se betydelse 1.

  • Gallring (skogsbruk)
  • I överförd bemärkelse används begreppet gallring även i arkivsammanhang om en utrensning av vissa handlingar eller uppgifter i handlingar som anses mindre väsentliga för arkivets framtida användning. Ytterst motiveras gallring av arkiv av utrymmesmässiga och andra ekonomiska skäl. Se vidare: Gallring (arkiv).
  • När man rensar ut föremål ur en museisamling. Det kan vara skäl som avsaknad av relevant information, eller föremålskategorin passar inte in i museets uppdrag. se vidare Gallring (museiföremål)
  • När man i rekryteringsprocessen gallrar bort folk som inte passar