Geokemi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Geokemi är vetenskapen om den kemiska sammansättningen av geologiska ting. Geokemi är ett brett ämnesområde som omfattar så vitt skilda ting som enskilda minerals kemiska sammansättning till den naturliga halten av kemiska ämnen i naturen.

En geokemisk karta visar fördelningen av ett ämne i ett specifikt provmedium (t.ex. jord, bäcksediment, bergarter) inom ett område. Geokemiska kartor tas fram genom så kallad geokemisk kartläggning, en teknik som utvecklades i Sovjet under 1930-talet. Informationen som produceras vid geokemisk kartläggning används för olika syften, t.ex. miljöundersökningar och mineralprospektering.