Geokemi

Från Wikipedia

Geokemi är vetenskapen om den kemiska sammansättningen av geologiska ting. Geokemi är ett brett ämnesområde som omfattar vitt skilda saker, till exempel ett minerals kemiska sammansättning eller de naturliga halterna av olika kemiska ämnen i naturen.

En geokemisk karta visar fördelningen av ett ämne i ett specifikt provmedium (t.ex. jord, bäcksediment, bergarter) inom ett område. Geokemiska kartor tas fram genom så kallad geokemisk kartläggning, en teknik som utvecklades i Sovjetunionen under 1930-talet. Informationen som produceras vid geokemisk kartläggning används för olika syften, t.ex. miljöundersökningar och mineralprospektering.

Se även[redigera | redigera wikitext]