Goldmans ekvation

Från Wikipedia

Goldmans ekvation används inom cellmembranfysiologin för att bestämma jämviktspotentialen över ett cellmembran som ges av de joner för vilka membranet är permeabelt.

Ekvation för envärda joner[redigera | redigera wikitext]

Goldmans ekvation för stycken envärda positiva joner och negativa:

Detta resulterar i följande om vi utgår från ett membran som separerar två -lösningar:

Ekvationen liknar Nernsts ekvation men har en term för varje jon. Nernsts ekvation kan ses som ett specialfall av Goldmans ekvation då enbart en jontyp finns:

  • = membranpotential (i volt, ekvivalent med joule/coulomb)
  • = permeabilitet för jonen (m/s)
  • = extracellulär jonkoncentration (mol/m3)
  • = intracellulär koncentration (som ovan)
  • = ideala gaskonstanten (joule per kelvin per mol)
  • = temperatur i kelvin
  • = Faradays konstant (coulomb/mol)

Första termen innan parentesen kan avrundas till 61,5mV (37°C kroppstemperatur).

Obs! Jonladdning avgör tecknet för membranpotentialens bidrag.

Ekvationen tillåter uträkning av membranpotential i de fall permeabiliteten hos jonerna är kända.