Gräsmatta

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En gräsmatta
En annan gräsmatta

En gräsmatta är en tät, jämn och regelbundet klippt vegetationsyta av gräs som inte används för jordbruk. Gräsmattor finns i trädgårdar, parker, fotbollsplaner och golfbanor.

Gräsmattor klipps regelbundet med gräsklippare eller slåttermaskin till en låg, jämn höjd. Gräset i en gräsmatta är vanligtvis 5 till 10 cm högt utom på den mycket kortklippta delen av en golfbana som kallas green där gräset är betydligt kortare. I trädgårdar klipps gräset till under 5 centimeters höjd.

En del trädgårdsägare strävar efter en gräsmatta där det enbart växer gräs och försöker därför hålla maskros, klöver, mossa och andra ogräsarter borta. Denna form av monokultur är mycket ovanlig i naturen, och en gräsmatta kräver därför en förhållandevis stor arbetsinsats. Dessutom vill de flesta trädgårdsägare hålla gräset kort och gräsmattan behöver därför klippas regelbundet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Att hålla gräsmattor blev populärt i Europa under medeltiden. De första gräsmattorna påminde mycket om de naturliga betesmarker som beskrivits ovan, och hölls bland annat av kloster och slottsherrar. I trädgårdstraditioner från andra delar av världen är gräsmattan mycket ovanlig, bland annat på grund av att det svala, fuktiga klimatet längs Europas kuster är det som lämpar sig bäst för gräsmattor.

Under Tudor-eran (1485–1603) i Storbritannien började det bli vanligt att anlägga lågvuxna grönområden för rekreation och spel. De bestod dock sällan av det gröna gräs vi använder i våra gräsmattor idag, utan ängsblommor såsom kamomill och timjan var betydligt vanligare. Under den jaboska perioden, det vill säga under det tidiga 1600-talet, blev trädgårdsskötsel mycket fashionabelt bland den europeiska adeln och den täta, lågt klippta gröna gräsmattan dök upp i England. En välskött gräsmatta kom att symbolisera status och god smak, och bruket spreds till många andra europeiska länder. Under det tidiga 1700-talet var den öppna engelska parken oerhört populär runt om i Europa.

Under den viktorianska perioden (1837–1901) introducerades en lång rad växter till Storbritannien från andra delar av det brittiska imperiet, samtidigt som man influerades mycket av franska och italienska trädgårdsidéer. Gräsmattorna krympte i omfång och det blev populärt att smycka dem med exotiska växter, skulpturer, trädgårdsdammar och vattendrag.

Innan de första gräsklipparna uppfanns i början av 1800-talet användes helt andra metoder än idag. Att hålla en gräsmatta enbart för dess skönhet eller för att använda till spel och lek var givetvis enbart möjligt för de bättre bemedlade delarna av samhället, och dessa hade även råd att anställa människor för att sköta gräsmattan med hjälp av liar och skäror. När lägre klasser höll gräsbevuxna områden var det snarare som betesmark, och får eller liknande betesdjur underhöll gräsmattan, motverkade buskväxt och gödslade på en och samma gång. Områden som liknar trädgårdsgräsmattan kan uppstå naturligt helt utan människans inblandning där klimat, jordförhållanden och betande djur samverkar, men de är sällan monokulturer utan innehåller en rik flora.

Underhåll[redigera | redigera wikitext]

Klippning[redigera | redigera wikitext]

Vanligtvis rekommenderas 1–2 gånger per vecka under växtsäsongen, men gräsmattor växer olika mycket beroende på väder och skick, och klipps normalt sett vid behov och möjlighet snarare än med en bestämd regelbundenhet, särskilt när det gäller privata villa- eller radhusträdgårdar. Det är inte ovanligt att man klipper väsentligt mindre ofta än 1–2 gånger per vecka. Vanlig höjd är 3–5 centimeter med rotorklippare och ner till 2–3 centimeter med cylinderklippare.

Gödsling[redigera | redigera wikitext]

Görs upp till 5 ggr per säsong, beroende på gödseltyp och fabrikat. Om man låter gräsklippet återgå till gräsmattan genom så kallad mulchning kan man minska antalet gödningar per säsong. Gräsmattegödsel är vanligen av NPK-typ.

Vattning[redigera | redigera wikitext]

Vid behov vattnas 20–30 mm så att gräset får en ordentlig rotblöta.

Ogräsbekämpning[redigera | redigera wikitext]

Vanliga ogräs i gräsmattor är mossa, groblad, klöver (vitklöver), maskrosor m.fl. De vanligaste ogräsen kan bekämpas med:

  • Granulatgödsel med tillsatt medel för ogräsbekämpning.
  • Koncentrerat medel som späds med vatten och sprids med vattenkanna.
  • Mossrivare, gräsmatteluftare.
  • Maskrosjärn.

Genom att ge gräset en optimal miljö och se till att gräsplantorna sitter tillräckligt tätt kan man skapa ett visst skydd mot ogräs. Ogräsfröerna får då svårare att nå jorden och ej tillräckligt med ljus om de väl får fäste. Metoder för detta är till exempel kompletteringssådd med gräsfröer, regelbunden låg klippning, vattning vid långvarig torka samt gödsling.

Vertikalskärning[redigera | redigera wikitext]

Vertikalskärning släpper ner luft i gräsmattan samt lyfter upp och tar bort dött material ut "svålen".

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]