Gråzon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här artikeln handlar om gråzoner generellt. För tv-serien Gråzon, se Gråzon (TV-serie).

En gråzon anger att något är otydligt definierat, svårt att definiera eller rent av omöjligt att definiera, eller att definitionen flyttar sig. Det finns flera slag av gråzoner:

  • En juridisk gråzon betecknar ett område där det saknas lagstiftning eller prejudikat, eller där lagen inte tillämpats på så länge, att det är oklart huruvida man kan tillämpa den. Exempel: Importen av bönstjärtade reptiler befinner sig i en handelsrättslig gråzon.
  • En etisk gråzon betecknar ett moraliskt dilemma där man varken kan veta ut eller in, och kanske aldrig kan avgöra vad som är rätt och fel. Exempel: Är det alltid fel att döda? Även om man dödar en massmördare?
  • En definitionsmässig gråzon anger att det helt enkelt är svårt att ordna delar av verkligheten till en viss kategori. Exempel: Var går gränsen mellan pornografi och erotik?
  • Ett nationellt gråzonstillstånd, som beskriver ett nationellt tillstånd som varken är fred eller krig

Betecknande för gråzoner är att de slutar vid den så kallade anständighetens gräns, att de tenderar att vara större i samhällen (och människor) med tolerans, och mindre i samhällen med totalitarism och fundamentalism som inslag.

Många människor anser gråzoner vara något helt naturligt, medan andra reagerar med misstänksamhet och en känsla av att något är defekt eller ofullständigt om en gråzon förekommer.