Grade

Från Wikipedia

Grade kan avse:

  • Grade, England – en ort i Grade-Ruan, Cornwall, England
  • Grade, eller evolutonary grade, saknar vedertagen svensk benämning men förklaras under parafyli.
  • GRADEGrading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations - ett ramverk för bedömning av tillförlitlighet i systematiska översikter