Grot

Från Wikipedia

Grot (förkortning av grenar och (träd)toppar, numera ofta utan versaler[1]) är virkessortiment som ibland tas ut vid slutavverkningar. Grot är enkelt uttryckt det spill som uppstår när skördaren apterat (kapat) trädstockarna. Vid skörd av grot skall skördaren anpassa avverkningen på ett sådant sätt att groten hamnar i högar, så att nästa steg blir rationellt. Vanligen skotas sedan groten ut till avlägg av en grotskotare, men det finns även buntare som komprimerar groten till lätthanterligare buntar. Groten flisas eller krossas sedan till flis för att producera fjärrvärme i värmeverk eller elektricitet och fjärrvärme i kraftvärmeverk.

Grot från framförallt lövträd har även visat sig väldigt attraktivt för vedlevande insekter. Stora högar av färskt virke kan med hjälp av frisläppta doftämnen locka till sig hundratals insektsarter, däribland många rödlistade[2].

Avverkningsrester som biobränsle utgör en förnybar energikälla. Det kan dock ha negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Goth, Micael (2010-11-12): "Behandla din grot med omsorg". skogsaktuellt.se. Läst 9 mars 2017.
  2. ^ Mats, Jonsell,; Jonas, Hedin, (21 november 2009). ”GROT-uttag och artmångfald”. urn.kb.se. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4355. Läst 30 april 2018. 
  3. ^ Ranius, Thomas; Hämäläinen, Aino; Egnell, Gustaf; Olsson, Bengt; Eklöf, Karin; Stendahl, Johan (2018-03). ”The effects of logging residue extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis”. Journal of Environmental Management 209: sid. 409–425. doi:10.1016/j.jenvman.2017.12.048. ISSN 0301-4797. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301479717312288. Läst 16 augusti 2018.