Gunstling

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En gunstling eller en favorit är en person som en makthavare anser sig ha särskild nytta av, och som själv får en anmärkningsvärd makt. Begreppet har särskilt använts för personer vid kungliga hov under tidigmodern tid – från 1500- till 1700-talet. En gunstling utsätts ofta för avundsjuka och ifrågasätts, i synnerhet om han uppfattas som en ”uppkomling”. Karaktäristiskt för gunstlingen är att han inte sällan kommer långt in i makthavarens privata sfär. Gunstlingen drabbas ibland hårt när majestätet dött eller störtats.