Hästutrustning

Från Wikipedia

Hästutrustning är den utrustning på hästen som är avsedd för dess användning som ridhäst eller draghäst.

Termen ridtyg används särskilt för ridhästens remtyg det vill säga betsel, stigläder med stigbyglar, förbygel och svanskappa, men används ibland i utvidgad betydelse för samtliga persedlar som begagnas för en häst vid ridning, alltså även för till exempel sadel och schabrak.

Sele är den utrustning som är avsedd för hästens användning som dragare.