Halvreaktion

Från Wikipedia

Halvreaktion är en delprocess av en redoxreaktion, där antingen reduktionsreaktionen eller oxidationsreaktionen redovisas separat. En halvreaktion visar hur många elektroner som deltar i redoxreaktionen. Två motsatta halvreaktioner balanseras till en fullständig redoxreaktion.

Exempel på halvreaktioner[redigera | redigera wikitext]

H2 2H+ + 2e (oxidation→ respektive reduktion←, normalpotential 0,000 V)
O2 + 4H+ +4e 2H2O (reduktion→ respektive oxidation←, normalpotential 1,229 V)

om dessa två halvreaktioner summeras (den översta ska dubbleras), fås följande redoxreaktion:

2H2 + O2 2H2O

Reaktionen åt vänster visar att sönderdelning av vatten ger vätgas och syrgas vid elektrolys. Reaktionen åt höger visar förbränning av vätgas i syrgas alternativt vad som sker i en H2/O2 bränslecell med sur elektrolyt vid strömuttag. Om bränslecellen arbetar med alkalisk elektrolyt skrivs reaktionerna lämpligen som:

H2 + 2 OH- → 2H2O + 2e- (normalpotential -0,828 V)
O2 + 2H2O + 4e- → 4 OH- (normalpotential +0,401 V)

Permanganatjonen fungerar som ett starkt oxidationsmedel i sur lösning enligt:

MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O (normalpotential 1,51 V)

och förmår oxidera många organiska ämnen.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Gunnar Hägg 1963, Allmän och oorganisk kemi, förlag Almqvist & Wiksell, kapitel 16a och 16c främst sidor 391-393, 399-400.