Handläggare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Handläggare är titeln på en ofta lägre tjänsteman, vars uppgift är att applicera gällande lagstiftning eller regelverk på inkommande ärenden. Vanligen arbetar en handläggare vid en myndighet (och utför handläggning), men handläggare kan också vara anställda av försäkringsbolag och andra privata företag.

Yrkesuppgifternas karaktär är av förberedande natur och kan, beroende på instans/myndighet, även innefatta beslut eller utformning av ett ärende.

Idag är det dock vanligt att mer eller mindre ansvar delegeras ner till handläggarna, vilket i sin tur leder till en missvisande yrkestitel. Innefattar en handläggartjänst ett stort ansvar över yrkesuppgifterna, samt om uppgifterna har passerat begreppet "förberedande natur" (och särskilt om tjänsten innehas av någon med högre utbildning) bör titeln handläggare anses som felaktig. Vilken titel som skulle kunna anses vara korrekt beror på flera faktorer. Till exempel är man ensam ansvarig för en viss arbetsuppgift i en organisation kan omöjligen handläggare vara en korrekt benämning, istället torde en -ansvarig titel vara mer riktig i fall som ovan.

Titeln handläggare bör anses vara mer generell än motsvarande tjänster i Europa. En svensk handläggare kan exempelvis motsvara en manager- eller assistant-tjänst i Europa, beroende på ansvar och arbetsuppgifternas karaktär. Vidare är det en enorm spännvidd mellan olika myndigheter vad gäller handläggares ansvar, makt och arbetsuppgifter.

Handläggare vid statliga myndigheter har ofta delegation att ta myndighetsbeslut, till exempel examenshandläggare vid lärosäten som beslutar om en student har uppnått kraven för sin examen.

Handläggartjänster är vanligt förekommande inom myndigheter och innefattar ofta arbete med ärenden av rutinartad karaktär. Handläggaren har inget direkt ansvar för arbetet, utan är anställd för att effektivisera löpande verksamhet inom ett speciellt verksamhetsområde. Idag har det också blivit vanligt att handläggararbetet ingår som en del i en annan tjänst, till exempel "Enhetschef och LSS-handläggare" eller "Miljöansvarig och teknisk handläggare" etc.

Kännetecken för handläggartjänst:

  • Rutinartat arbetssätt
  • Förberedande
  • Smalt verksamhetsområde[förtydliga]

Exempel på handläggare[redigera | redigera wikitext]

Uppgift[redigera | redigera wikitext]

Handläggare är den som handlägger ett visst ärende eller har huvudansvaret för handläggningen av ett visst ärende. Detta är ofta, men behöver inte vara, en person med titeln "handläggare".

Se även[redigera | redigera wikitext]