Hannes Hyrenius

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hannes Hyrenius, född 4 augusti 1914 i Göteborg, död 11 september 1979, var en svensk statistiker.

Hyrenius, som var son till godsägare August Johansson och Siri Sprinchorn, avlade studentexamen i Skara 1933, blev filosofie kandidat 1935, filosofie licentiat 1939 och disputerade för doktorsgrad 1942. Han var e.o. amanuens vid Lunds universitets statistiska institution 1936–1938, amanuens där, docent i statistik vid Lunds universitet 1943–1950, statsagronom vid Kungliga Lantbrukshögskolan 1950–1951, preceptor i statistik vid Göteborgs universitet 1951–1959, professor där 1959–1969 och professor i demografi vid statens råd för samhällsforskning från 1969.

Hyrenius var uppehöll professuren vid Uppsala universitet vårterminen 1943, vid Lunds universitet höstterminen 1946, var lärare vid socialinstitutet i Stockholm 1943–1946 och General Administration Officer vid FN-sekretariatets befolkningsavdelning i Lake Success, New York 1947–1949. Han var svensk delegat i FN:s befolkningskommitté 1953–1955 och ledamot av International Statistical Institute från 1956. Han var tillkallad som expert av 1941 års befolkningsutredning, som särskild sakkunnig av 1942 års jordbrukskommitté och som expert att biträda kommittén för Rågösvenskarna. Utöver nedanstående skrifter skrev han artiklar i tidskrifter och dagspress.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • Studier rörande den ut om äktenskapliga fruktsambetens variation (1941)
 • Livsvilja eller folkdöd (1941)
 • Estlandssvenskarna (gradualavhandling, 1942)
 • Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft (1944)
 • Skogsbrukets arbetskraft med särskild kalkyler med prognoser för Värmland och Västra Bergslagen (1947)
 • Statististisk-ekonomiska studier rörande det svenska jordbruket m.m. (1947)
 • Reproduktionen inom de nordiska ländernas befolkning (1938)
 • Folkbokföring och befolkningsstatistik i Estland (1939)
 • Föräktenskapliga konceptioner i Danmark och Sverige (1939)
 • Giftermålsfrekvens och nativitet i Sverige under senare år (1940)
 • Den svenska jordbruksstatistiken under senare år (1941)
 • Swedish Emigration to America (1942)
 • De senare årens nativitetsuppgång (1942)
 • Den framtida befolkningsutvecklingen i Landskrona (1943)
 • Jordbruksbefolkningens reproduktionsförhållanden (1943)
 • Räcker vårt födelsetal (1944)
 • Den offentliga jordbruksstatistiken och jordbrukets rationalisering (1945)
 • Befolkningsrörelsen under 1930-talet (1945)
 • Om beräkning av nettoreproduktionstal (1945)
 • Befolkningsrörelsens beräkning av konjunkturerna efter 1900 (1945)
 • Befolkningsstatistikens målsättning (1945)
 • Den äktenskapliga fruktsamheten under senare år (1945)
 • Befolkningsrörelsen år 1942 (1945)
 • Jordbrukets struktur och lönsamhet (1946)
 • Kommunernas indelning efter näringstyp (1946)
 • Befolkningens åldersstruktur och bristen på arbetskraft (1947)
 • Befolkning och samhälle (1951)
 • Lärobok i statistiska metoder (1959)

Källor[redigera | redigera wikitext]