Heliografi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Det äldsta bevarade fotografiet från 1826 är ett exempel på denna teknik.

Heliografi är en tidigt använd fotografisk process uppfunnen av Joseph Nicéphore Niépce. Namnet som egentligen betyder "solskrift" kommer av att en plåt eller glasskiva belagd med bitumen upplöst i lavendelolja exponerades för starkt solljus under flera timmar. Ytskiktet hårdnade därmed olika mycket beroende på hur mycket det belysts. Detta behandlades sedan med petroleum som löste upp den bitumen som inte hårdnat. På så sätt erhölls en negativ bild som sedan kunde omvandlas till en positiv. Jämfört med senare tekniker som Daguerreotypin var Heliografin underlägsen ifråga om bildkvalitet och besvärlig att använda på grund av den mycket långa exponeringstiden. Den tidigaste bevarade bilden framställd av Niépce med denna teknik och det äldsta kända fotografiet över huvud taget är från 1826.