Helmholtzka notationen

Från Wikipedia

Den helmholtzka notationen är det vanliga systemet för att ange oktaver i Sverige, uppkallad efter fysikern Hermann von Helmholtz (1821–1894). Med detta notationssystem kallas den mellersta oktavens c, 261,6 svängningar/sekund, ettstrukna c, . Tonen c i oktaven över, tvåstrukna c, och oktaven under, lilla oktavens c, c.

Traditionell benämning Helmholtzk notation, trad./altern. Amerikansk notation Svängningar/sekund
c i subkontraoktaven C2 / C‚‚ C0 16,35
c i kontraoktaven C1 / C‚ C1 32,7
c i stora oktaven C / C C2 65,4
c i lilla/ostrukna oktaven c eller c0 / c C3 130,8
c i ettstrukna oktaven / c' C4 261,6
c i tvåstrukna oktaven / c'' C5 523,3
c i trestrukna oktaven / c''' C6 1046,5
c i fyrstrukna oktaven c4 / c'''' C7 2093
c i femstrukna oktaven c5 / c''''' C8 4186