Hemlig handling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Collage av (ålderdomligt utformade) hemligstämplar - utställning på Krigsarkivet, entréfoajén, i Stockholm.

Hemlig handling är sådan handling som är skyddad enligt Offentlighets- och sekretesslagen[1] eller den numera upphävda Sekretesslagen.[2]

Syftet med hemlighållandet kan till exempel vara att skydda försvarshemligheter, ett lands ekonomiska politik, en enskild persons integritet eller att förebygga brott. En allmän handling som inte bedöms som hemlig är en offentlig handling och ska lämnas ut till den medborgare som så önskar, enligt offentlighetsprincipen.

När någon begär att få ta del av en hemlig handling ska frågan om utlämnande prövas skyndsamt i varje enskilt fall. Hemligstämpeln gäller bara under en bestämd tidsperiod och vissa personer kan ha rätt att läsa dokument som är hemliga för andra.

Om en handling är delvis hemlig, är man skyldig att täcka över de hemliga delarna och visa upp den del som är offentlig. Det är myndigheten/förvaltningen som förvarar handlingen eller som arkiverat den som avgör vad som är hemligt eller inte. En avsändare kan inte avgöra det. Påteckningar som ”förtroligt”, ”behandlas konfidentiellt” eller liknande saknar betydelse vid bedömningen om handling är hemlig eller ej.

Sekretess kan föreligga med hänsyn till:

  • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
  • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
  • myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
  • intresset att förebygga eller beivra brott,
  • det allmännas ekonomiska intresse eller
  • skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://lagen.nu/2009:400
  2. ^ https://lagen.nu/1980:100#K1P1

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]