Hoppa till innehållet

Herbicid

Från Wikipedia

Herbicider eller ogräsmedel är växtdödande medel och avlövningsmedel såsom Agent Orange, Hormoslyr, Klorex 55 och Roundup.

Växtskyddsmedel för bekämpning av skadliga organismerkulturväxter kallas också ibland herbicider. Alla dessa ämnen är mer eller mindre giftiga och måste hanteras varsamt i enlighet med de säkerhetsföreskrifter, som finns för vart och ett av dessa ämnen. Somliga ämnen får i Sverige användas endast i begränsad omfattning efter särskild dispens, eller har, sedan miljöskadliga effekter noterats, eller visat sig långsiktigt hälsovådliga, blivit helt förbjudna för användning i Sverige.

Exempel på växtskyddsmedel [1][redigera | redigera wikitext]

De varor, som listas under preparatnamn nedan, kan utöver ämnet i kolumnen verksamt ämne även innehålla diverse tillsatsämnen, som underlättar användningen.

Verksamt ämne Preparatnamn Anteckning
Alipur Alipur
Amitrol Emisol F
Diklobenil Prefix Nedbrytningsprodukten BAM kan, om den kommer ner i grundvattnet, göra dricksvatten otjänligt. Diklobenil förbjöds därför i Sverige 1989.[2]
Dinoseb Premin, Markamin
Kloroxuron Teneran
Klorprofam Klorprofam
Lenasil Venzar
Linuron Afalon, Loro
MCPA MCPA
Monolinuron Aresin
Murbetol Murbetol
Parakvat Grammoxone
Pyrazon Pyramin
Semeron
Simazin Gesatop

Självförsvar[redigera | redigera wikitext]

Växters egna förmåga att själv avge någon form av ogräsmedel mot omgivningen kallas allelopati.

Källor[redigera | redigera wikitext]