Heterozygot

Från Wikipedia
Skillnaden mellan homozygot (homozygous) och heterozygot (heterozygous).

Heterozygoter är ett begrepp inom genetiken och betecknar individer som har två olika varianter, alleler, av en gen. De båda kromosomerna i kromosomparet innehåller alltså olika varianter av genen. Den ena allelen kan vara dominant och undertrycka den andra som då är recessiv.

Motsatsen till heterozygot är homozygot.