Hoppa till innehållet

Homofoni

Från Wikipedia
För likaljudande ord, se Homofon

Homofoni är en musikalisk satstyp, ett sätt att föra stämmorna i flerstämmig musik. Den kännetecknas av att en melodi dominerar och övriga stämmor bildar ackord, som understödjer den utan att konkurrera om lyssnarens uppmärksamhet.
Bistämmorna kan vara en eller flera. Är det bara en, bildar den tvåtoniga ackord mot melodin. Är de flera, kan de antingen ändå vara byggda som melodilinjer, där ackordväxlingarna uppkommer ur hur melodierna rör sig mot varandra; eller också är det fråga om en melodi med underliggande ackord, där ackorden står vart för sig under melodin likt stolpar under en brygga, och där man strängt taget inte kan tala om flera sammanhängande stämmor än melodin. Ackorden kan vara blockackord, med alla toner samtidigt, eller brutna (arpeggierade), med tonerna efter varandra.
Under ackorden kan som en tredje nivå finnas särskilda bastoner, kanske sammanbundna i en basstämma eller basgång, som ger ett harmoniskt fundament, liksom ett golv under ackord och melodi.

Finns det bara en stämma, kallas det monofoni (satsen, om man vill tala om en sådan, är monofon).
Är flera eller alla stämmor mer eller mindre lika viktiga, kallas det polyfoni (satsen är polyfon).