Hotel Royal, Göteborg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hotel Royal.

Hotel Royal, är Göteborgs äldsta hotell, beläget vid hörnet av Drottninggatan 67/Östra Larmgatan 8/Lilla Drottninggatan 2 i centrala Göteborg. Hotellet hette ursprungligen Sundbecks Nya Hotel för Resande, och startade sin verksamhet 1854 med 25 rum.

Historia[redigera | redigera wikitext]

År 1850 lades grundstenen till det första stenhuset vid denna tomt, och där Royal nu ligger fanns förr ett litet fort, en så kallad kassematt. Byggmästare var P. J. Rapp. Hela kvarteret "Vallen" är för övrigt byggt på resterna av bastionen Carolus IX. En del av en tidigare befästningsmur bildar stöd för hotellets trappa mot gatan. När byggnaden stod färdig 1853 fick den namnet Sundbecks Nya Hotel för Resande. Detta efter ägaren Carl Alfred Sundbeck, som var född 1817 och var skriven på hotellet 1851-1857.[1]

Sundbeck sålde sitt hotell 1857 till en tidigare kurhusföreståndare C. G. Granberg, vilken drev rörelsen i tre år under det tidigare namnet, men år 1860 ändrade han namnet till Royal. Efter sexton år såldes hotellet till handlanden Johan A. Holmdahl,[2] och därefter blev en källarmästare Olof Möller ägare till hotellet 1918. Han moderniserade hotellet genom att installera centralvärme. År 1922 inredde han vindsvåningen till resanderum. År 1927 köpte Nils Olsson hotellet för cirka 750 000 kronor, vars far i många år drivit Hotel Neptun. Tillträdet var 1 oktober samma år. Han lät leda in varmt och kallt vatten i varje rum.[3]

1980-talet övertog familjen Ehrling Oddestad rörelsen. Numera drivs hotellet av Markus Oddestad. Utmärkande för hotellet är de så kallade "tornrummen" som är belägna i tornet ovanför receptionen.

Det magnifika glastaket i entrén är från 1897.

Priser och utmärkelser (urval)[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ GHT, 3 april 1854, sid 1. Ett nytt Hotel för Resande med erforderlige logementer är nu att tillgå i undertecknads nya lokal i hörnet af Drottning- och Larmgatorne midt emot Bloms hotel, här i Staden. Då i flera år en synnerlig brist på logementer för ankommande Resande härstädes föranledt engagerandet af åtskillige privata våningar, synnerligast sommartiden, och stundom desse icke eller alltid i mån af behof varit tillgänglige, hvarigenom de Resande esomoftast blifvit försatte i förlägenhet af logie; har jag med anledning häraf, och för att i någon liten mån denna brist kunna avhjelpa, för sådant ändamål, uti mitt ofvannänmda nybyggda stenhus härstädes, i 2:dra och 3:dje våningarne, till en början inrättat tillsammans 25 större och mindre väl och snyggt inredde rum, med alla de beqvämligheter behofvet påkallar, hvadan detta mitt nya etablissement alltså härigenom till det bästa rekommenderas, under försäkran, det hvarje Resande som täckes hedra mig med sitt besök, icke skall finna skäl till klagan öfver uppdrifvne rumshyror och dyrlejd betjening, hvilket allt kommer att beräknas till ytterst möjligaste lägsta priser. För de Resandes medhafvande hästar och åkdon äro stall och vagnbod att tillgå på stället. Götheborg den 1 april 1854. C.A. Sundbeck.
  2. ^ Han köpte 1890 en tomt vid Nils Ericsonsgatan 23, och lät 1896 uppföra Hotell Kung Karl där.
  3. ^ GHT, 25 maj 1927, "Gammalt Göteborgshotell byter ägare."
  4. ^ Kulturpriset 2011, Kulturminnesföreningen Otterhällan. Läst 12 januari 2020.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Carlén, Octavia (1970[1869]). Göteborg: beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar : ny handbok för resande. Stockholm: Rediviva. Libris 853349 
  • Lönnroth Gudrun, red (2003). Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. sid. 82f. Libris 9326427. ISBN 9189088123 
  • Persson, Jörgen; Rising Anders (1993). Göteborg bakom fasaderna. Stockholm: Svenska turistfören. (STF. sid. 56. Libris 7611738. ISBN 9171561145 
  • Öhnander, Bengt A. (1997). Göteborg berättar om igen. Göteborg: Tre böcker. sid. 26ff. Libris 7592985. ISBN 9170293260