Hotel Royal, Göteborg

Hotel Royal.

Hotel Royal, är Göteborgs äldsta hotell, beläget vid hörnet av Drottninggatan 67/Östra Larmgatan 8/Lilla Drottninggatan 2 i centrala Göteborg. Hotellet hette ursprungligen Sundbecks Nya Hotel för Resande, och startade sin verksamhet 1854 med 25 rum.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Snickaremästare Carl Alfred Sundbeck förvärvade 1849 tomten 7:e kvarteret nr 23 och lät under 1850 uppföra byggnaden med gatuadress Östra Larmgatan 8 [1]. År 1850 ingick han äktenskap med Flora Svensson, änka efter Gustav Svensson som varit traktör och ägare till Hotell Göta Källare. Sundbeck inköpte, sannolikt vid dödsboets auktion 1851[2], tomten 7:e kvarteret nr 12, med gatuadress Drottninggatan 67 som gränsade till tomt nr 23. På tomt nr 12 lät Sundbeck därefter bygga det hus, som tillsammans med nr 23, i slutet av 1853 annonserades som ett under inredning varande nytt hotell[3]. Enligt uppgift uppfördes husen av byggmästare P.J. Rapp. Hela kvarteret "Vallen" är för övrigt byggt på resterna av bastionen Carolus Rex (Nonus, dvs IX). En del av en tidigare befästningsmur bildar stöd för hotellets trappa mot gatan.

1 april 1854 öppnades hotellet under namnet Sundbecks Nya Hotel för Resande[4]. I början av februari 1858 ändrades hotellets namn till Hotel Royal[5]. Hotellet övertogs i oktober 1859[6] av föreståndaren för stadens kurhus Carl Gustaf Granberg, som hade ägt fastigheten sedan 1857[7].

År 1876 sålde Granberg sitt hotell till Johan A. Holmdahl[8][9]. År 1918 inköptes hotellet av Olof Möller som 1899-1910 varit Lorensbergs källarmästare. Möller moderniserade hotellet genom att installera centralvärme och inredde är 1922 vindsvåningen till resanderum.

År 1928 inköptes Hotel Royal av Nils Olsson[10] som tidigare drivit Hotel Neptun vid Magasinsgatan (som hade ägts av hans far i många år). Olsson lät dra in varmt och kallt vatten till alla rum vilket var en lyx vid denna tid. Han arrenderade ut hotellet till Börje Svenson som drev detta fram till 1936[11].

År 1940 övertogs Hotel Royal, och något senare även fastigheten, av Emil Palm och dennes hustru Maria (Mia) född Rydin. De kom från Hotel Continental vid Nils Ericsonsgatan 19 där Maria varit hotellförestånderska sedan omkring 1920[12]. Efter makens död 1965 drev Maria Palm hotellet vidare till sin bortgång 1979.

1980 övertogs hotellet av familjen Erling Oddestad. Nuvarande ägare är Markus Oddestad.

Priser och utmärkelser (urval)[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Göteborgs mantalskontor, mantalslängder 1850 och 1851.
 2. ^ GHT 2 juli 1851, sid 3
 3. ^ Malmö nya handels och sjöfartstidning, 21 december 1853, sid 4 ; ”Ett nytt hotell för Resande som besöka Götheborg”
 4. ^ GHT 3 april 1854, sid 1 ; Ett nytt Hotel för Resande med erforderlige logementer är nu att tillgå i undertecknads nya lokal i hörnet af Drottning- och Larmgatorne midt emot Bloms hotel, här i Staden. Då i flera år en synnerlig brist på logementer för ankommande Resande härstädes föranledt engagerandet af åtskillige privata våningar, synnerligast sommartiden, och stundom desse icke eller alltid i mån af behof varit tillgänglige, hvarigenom de Resande esomoftast blifvit försatte i förlägenhet af logie; har jag med anledning häraf, och för att i någon liten mån denna brist kunna avhjelpa, för sådant ändamål, uti mitt ofvannänmda nybyggda stenhus härstädes, i 2:dra och 3:dje våningarne, till en början inrättat tillsammans 25 större och mindre väl och snyggt inredde rum, med alla de beqvämligheter behofvet påkallar, hvadan detta mitt nya etablissement alltså härigenom till det bästa rekommenderas, under försäkran, det hvarje Resande som täckes hedra mig med sitt besök, icke skall finna skäl till klagan öfver uppdrifvne rumshyror och dyrlejd betjening, hvilket allt kommer att beräknas till ytterst möjligaste lägsta priser. För de Resandes medhafvande hästar och åkdon äro stall och vagnbod att tillgå på stället. Götheborg den 1 april 1854. C.A. Sundbeck.
 5. ^ GHT 5 februari 1858, sid 3
 6. ^ GHT 14 oktober 1859, sid 1
 7. ^ GHT 4 juli 1857, sid 2
 8. ^ GHT 4 maj 1876, sid 3
 9. ^ Holmdahl kom 1896 att uppföra Hotel Kung Karl på en tomt vid Nils Ericsonsgatan 23, som han förvärvat 1894. Detta hotell arrenderade han dock ut.
 10. ^ GHT, 25 maj 1928, "Gammalt Göteborgshotell byter ägare."
 11. ^ SvD, 15 nov 1943, sid 11; Minnesord över Börje Svenson
 12. ^ SvD, 29 aug 1965 ; Minnesord över Emil Palm
 13. ^ Kulturpriset 2011, Kulturminnesföreningen Otterhällan. Läst 12 januari 2020.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Carlén, Octavia (1970[1869]). Göteborg: beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar : ny handbok för resande. Stockholm: Rediviva. Libris 853349 
 • Lönnroth Gudrun, red (2003). Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. sid. 82f. Libris 9326427. ISBN 9189088123 
 • Persson, Jörgen; Rising Anders (1993). Göteborg bakom fasaderna. Stockholm: Svenska turistfören. (STF. sid. 56. Libris 7611738. ISBN 9171561145 
 • Öhnander, Bengt A. (1997). Göteborg berättar om igen. Göteborg: Tre böcker. sid. 26ff. Libris 7592985. ISBN 9170293260 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]