Hubb

Från Wikipedia

Hubb kan avse:

  • Nätverkshubb – en central nod i ett datornätverk
  • USB-hubb – en enhet som expanderar en enda USB-port
  • Hubb – en server i Direct Connect
  • Hubb – en flygplats där många passagerare byter flygplan, se flygnav
  • Mediehubb - för utsändning av etermedia