Husrannsakan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Husrannsakan är en form av undersökning som används av polis och liknande med eller utan medgivande från den eller de som berörs. Husrannsakan är en undersökning av en sak eller plats, till skillnad mot en kroppsvisitation som är en undersökning av en person. Syftet är att polisen skall kunna bereda sig tillträde till ett utrymme för att ex. säkra bevisning.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige kan polis och tull göra husrannsakan. I svensk grundlag finns ett skydd mot husrannsakan, 2 kap. 6 § regeringsformen (RF). Skyddet mot husrannsakan kan enligt 2 kap. 21 § RF begränsas endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och som får anses nödvändiga med hänsyn till det ändamål som har föranlett den (proportionalitetskrav). Europakonventionen innehåller också bestämmelser till skydd för privatlivet och det egna hemmet, och myndigheterna har endast rätt att göra avsteg från dessa individers rättigheter för att uppnå särskilda mål, vilka anges i artikel 8 i konventionen. Grundlag och Europakonventionen får ej brytas genom av riksdag stiftade lagar.

Regler om hur en husrannsakan får gå till finns i bl.a. i polislagen och rättegångsbalken.

Beslut om husrannsakan fattas av åklagaren/tullåklagaren, förundersökningsledare inom polisen/tullen eller av enskild polisman/tulltjänsteman om det är akut (fara i dröjsmål).[källa behövs] En vanlig missuppfattning är att polisen måste ha ett skrivet dokument att visa upp; så är inte fallet.[källa behövs]

USA[redigera | redigera wikitext]

I amerikansk rätt begränsas polisens möjlighet att göra husrannsakan genom konstitutionens fjärde tillägg. Där måste polisen kunna förete en husrannsakansorder (eng. search warrant).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]