ISO/IEC 8859-15

Från Wikipedia

ISO 8859-15 eller mer formellt ISO/IEC 8859-15 (även kallad ISO Latin 9) är femtonde delen i ISO/IEC 8859, som är en serie av standarder för teckenkodning definierad av ISO. Den kodar tecken ur det latinska alfabetet och består av 191 tecken kodade som 8 bitar.

ISO/IEC 8859-15 är en uppdatering från år 1999 av ISO/IEC 8859-1 (Latin-1) för att rätta till ett par problem med Latin-1: några tecken som används för franska och för finska, samt eurosymbolen, saknas i Latin-1. (Detta krävde dock att man uteslöt några sällan använda tecken som finns i ISO/IEC 8859-1, bland dem några fristående diakriter och några kvottecken, till exempel ½.)

ISO/IEC 8859-15 har dock inte slagit igenom i någon högre grad, speciellt som att Unicode (och ISO/IEC 10646) började slå igenom ungefär samtidigt som det introducerades.

En annan anledning till ISO/IEC 8859-15 inte slagit igenom är att Microsoft långt tidigare introducerade sin egen 8-bits teckenuppsättning, Windows CP 1252, som innehåller de nya tecknen och fler i området 80-9F, där ISO har styrtecken som inte används, i alla fall inte i Windows.

Kodtabell[redigera | redigera wikitext]

Eftersom alla 191 tecken i ISO/IEC 8859-15 är synliga (utom SHY) och kompatibla med de flesta webbläsare kan de visas i en tabell. De tecken som skiljer ISO/IEC 8859-15 från ISO/IEC 8859-1 är markerade med en gul bakgrund.

ISO/IEC 8859-15
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x reserverat för styrtecken (från ISO/IEC 6429)
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~  
8x reserverat för styrtecken (till exempel (!) från ISO/IEC 6429)
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¥ Š § š © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ Ž µ · ž ¹ º » Œ œ Ÿ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

ISO-8859-15[redigera | redigera wikitext]

IANA har registrerat beteckningen ISO-8859-15 för ISO/IEC 8859-15 plus styrkoder.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]