Idiolekt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Idiolekt (bildat av orden idiom och lekt) är varje språkvarelses unika sätt att tala och föra sig, en individs unika språkvarietet.

Idiolekt är ett samspel emellan kroppsspråk och tal. Dialekt spelar in i allas idiolekt men även andra aspekter är viktiga som individens sociolekt (sociokulturell bakgrund), kronolekt (ålder), sexolekt (kön) och etnolekt (etnologisk bakgrund) är några av dem.