Institutet för språk och folkminnen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med Institutet för social forskning.
Institutet för språk och folkminnen
Logo språkrådet.png
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunUppsala
LänUppsala
Organisationsnr202100-1082
FöregångareSpråk- och folkminnesinstitutet
Svenska språknämnden
Sverigefinska språknämnden
Klarspråksgruppen
Inrättad1 juli 2006
GeneraldirektörMartin Sundin
InstruktionSFS 2007:1181
Webbplatswww.isof.se

Institutet för språk och folkminnen (förkortat Isof, före 2006 Språk- och folkminnesinstitutet, Sofi) är en statlig myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig grund utöka kunskaper om dialekter, folklore, sägner, folkmusik, ortnamn och personnamn. Isof är indelat i tio enheter på fem olika orter, de flesta med ett särskilt regionalt och/eller ämnesinriktat ansvarsområde. Myndigheten leds från Uppsala.

Isof fick från och med den 1 juli 2006 utökade uppgifter i samband med namnbytet. Förutom avdelningar och arkiv från Språk- och folkminnesinstitutet ingår även det nya Språkrådet, som består av de tidigare självständiga språkvårdsmyndigheterna Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden samt av Klarspråksgruppen i Regeringskansliet.

Enligt institutets gällande instruktion (Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen)[1] är deras uppgift att bedriva språkvård och efter vetenskapliga normer försöka levandegöra och sprida kunskaper om svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib (alltså ej inkluderande samiska)[2], det svenska teckenspråket, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den 1 juli 1970 bildades DOVA-myndigheten, en förkortning av Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv. Denna myndighet bestod från början av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU), Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) samt Svenskt visarkiv (SVA).

Under startåret 1970 inordnades Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) i DOVA. Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) knöts till ULMA under 1970-talet och Sveriges medeltida personnamn (SMP) överfördes från Riksantikvarieämbetet 1984.

Från att först ha varit självständiga arkiv bildade dessa nu en gemensam myndighet med en styrelse, vars ordförande också var myndighetschef. Den 1 juli 1993 bytte myndigheten namn till Språk- och folkminnesinstitutet.

Under 1990-talet omorganiserades ULMA och delades upp i flera enheter och Ortnamnsarkivet i Uppsala bildade tillsammans med Sveriges medeltida personnamn en gemensam avdelning kallad Namnavdelningen.

ULMA[redigera | redigera wikitext]

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala var från 1939 och fram till 1970 en statlig arkiv- och forskningsinstitution med namnet Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Grunden för verksamheten lades redan på 1870-talet med de olika landsmålsföreningarna vid Uppsalas studentnationer, vilka på 1890-talet efterträddes av de så kallade dialektgeografiska landskapsundersökningarna. Arkivet fick officiell status 1914 som Uppsala landsmålsarkiv (ULMA) med Herman Geijer som förste föreståndare.

OAU[redigera | redigera wikitext]

Ortnamnsarkivet i Uppsala, som var huvudarkiv för ortnamn i Sverige, grundades 1928 och fram till 1970 lydde arkivet, som då kallades Svenska ortnamnsarkivet, under Svenska ortnamnskommissionen.

DAL[redigera | redigera wikitext]

Landsmålsarkivet i Lund grundades 1930 genom riksdagsbeslut, och övertog de gamla sydsvenska landsmålsföreningarnas (Skånes, Hallands, Smålands och Kalmar-Blekinges) samlingar. Dessa föreningar hade då funnits i 55 år, från 1916 under en av föreningarna vald centralstyrelse.

SVA[redigera | redigera wikitext]

Svenskt visarkiv, som grundades privat på initiativ av Ulf Peder Olrog 1951, överfördes till Statens musiksamlingar den 1 juli 1999.

Institutets avdelningar[redigera | redigera wikitext]

  • Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)
  • Namnarkivet i Uppsala (NAU)
  • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). DAG:s uppgift är att förvalta vårt kulturarv genom att samla, bearbeta och förmedla kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. Ansvarsområdet omfattar i första hand förutvarande Göteborgs och Bohus län samt södra Dalsland.
  • Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
  • Språkrådet (i Stockholm)
  • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). DAUM har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria. Arkivets ansvarsområde omfattar i första hand Västerbottens och Norrbottens län.
  • Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd (VLS)
  • Avdelningen för IT och digitalisering (ITD)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]