Imatinib

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Molekylmodell

Imatinib som marknadsförs av Novartis med handelsnamnet Gleevec (Kanada, Syafrika och USA) eller Glivec (Australie, Europa och Sydamerika) och ibland med utprovningsnamnet STI-571, är en tyrosinkinashämmare som används vid behandling av flera cancerformer, särskilt Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) kronisk myeloisk leukemi (KML)[1] och gastrointestinal cancer, samt andra cancertyper.

Verkningsmekanismer[redigera | redigera wikitext]

För att en cell ska överleva behöver den signaler via proteiner (signalkaskader) så att den kan hålla sig vid liv. En del proteiner i den kaskaden använder en fosfatgrupp som ’’strömbrytare’’. Den här fosfatgruppen skapas genom fosforylering av ett tyrosinkinasenzym. Hos friska celler slås dessa tyrosinkinasenzymer av och på efter behov. Men i Ph-positiva KML-celler har ett tyrosinkinasenzym, BCR-Abl, fastnat i «på»-positionen och fortsätter att producera fosfatgrupper. Imatinib blockerar detta BCR-Abl enzym och förhindrar att det tillverkar ytterligare fosfatgrupper. Resultatet blir att dessa celler slutar att växa och de dör i en celldöds-process (apoptos).[2] Eftersom BCR-Abl-tyrosinkinas-enzymet bara finns i cancerceller och inte i friska celler, verkar imatinib som målinriktad terapi—endast cancerceller dödas av detta läkemedels verkan.[3] I detta sammanhang var imatinib ett av de första medlen som kunde visa på potentialen för målinriktade aktiviteter i cancer-terapi. Det omtalas ofta som ett paradigm för forskning om cancerbehandling.[4]

Ökad median för överlevnadstiden[redigera | redigera wikitext]

Utvecklingen av imatinib och andra, relaterade, lägemedel som har liknande verknings-mekanismer har lett till en nästad dubbland överlevnadsfrekvens (räknat efter fem år) för personer med kronisk myelogen leukemi (KML), från 31% 1993 (innan imatinib blev godkänt av FDA 2001) till 59% för dem som blev diagnosticerade mellan 2003 och 2009.[5] Jämfört med äldre läkemedel har imatinib en relativt godartad biverkningsprofil, sådan att många pacienter kan leva ett i stort sett normalt liv.[6] Medianen för överlevnadstiden för imatinib-behandlade personer med gastrointestinala stromala tumörer är nästan 5 år, jämfört med 9 till 20 månaderpå den tiden när man inte hade imatinib tillgängligt.[7]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Novartis Pharma AG. Gleevec® (imatinib mesylate) tablets prescribing information. East Hanover, NJ; 2006 Sep. Anon. Drugs of choice for cancer. Treat Guidel Med Lett. 2003; 1:41–52
  2. ^ Goldman JM, Melo JV (oktober 2003). ”Chronic myeloid leukemia – advances in biology and new approaches to treatment”. N. Engl. J. Med. 349 (15): sid. 1451–64. doi:10.1056/NEJMra020777. PMID 14534339. 
  3. ^ Fausel, C. Targeted chronic myeloid leukemia therapy: Seeking a cure. Am J Health Syst Pharm 64, S9-15 (2007)
  4. ^ Stegmeier F, Warmuth M, Sellers WR, Dorsch M (mai 2010). ”Targeted cancer therapies in the twenty-first century: lessons from imatinib”. Clin. Pharmacol. Ther. 87 (5): sid. 543–52. doi:10.1038/clpt.2009.297. PMID 20237469. 
  5. ^ ”Leukemia - Chronic Myeloid - CML: Statistics | Cancer.Net”. http://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-chronic-myeloid-cml/statistics. 
  6. ^ ”leukaemialymphomaresearch.org.uk”. https://leukaemialymphomaresearch.org.uk/sites/default/files/cml_august_2013.pdf. 
  7. ^ De Giorgi U, Verweij J (mars 2005). ”Imatinib and gastrointestinal stromal tumors: Where do we go from here?”. Mol. Cancer Ther. 4 (3): sid. 495–501. doi:10.1158/1535-7163.MCT-04-0302. PMID 15767559.