Impetus

Från Wikipedia

Impetus, historiskt begrepp i den för-newtonska mekaniken. Kroppar som rörde sig i någon riktning antogs besitta någon mängd impetus som förbrukades under färden, tills de stannade eller föll ned. I den newtonska mekaniken motsvaras begreppet närmast av rörelsemängd och tröghet.

En av de främsta företrädarna för teorin var Johannes Buridanus som levde omkring 1295–1356.

Jämför caloric och flogiston.