Impressionism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Impressionism är en riktning inom olika konstarter.

  • Inom måleriet, se impressionism (måleri).
  • Inom musiken där klangfärg och ett improvisatoriskt drag betonas. Debussy och Ravel är de främsta företrädarna.
  • Inom litteraturen uppstod den i slutet av 1800-talet och strävar efter att känsligt registrera glimtar av verkligheten för att återskapa intrycket av pulserande liv. Ett exempel är inledningen till August Strindbergs Röda rummet.
  • Musikalisk impressionism är namnet på en rörelse i europeisk klassisk musik som uppstod i slutet av 1800-talet och fortsatte in i mitten av 1900-talet. Musikalisk impressionism undviker de känslomässiga överdrifter från den romantiska eran. Impressionistiska kompositörer gynnade kortformer såsom nocturne, arabesk och upptakt, och ofta utforskat ovanliga skalor såsom hela tonskala.