Informationsoperationer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beteckning på icke-traditionell krigföring där målet är att kontrollera vilken information motståndaren har tillgång till. Kallas ibland för ledningskrigföring. Den militära definitionen lyder: "Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom att påverka data och information i syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers agerande, samtidigt som egen verksamhet på informationsarenan skyddas.” (Enligt Försvarsmaktens "Grundsyn InformationsOperationer, 2007, M7739-350004).

Innefattar:

År 2011 kom en delvis förnyad definition "Informationsoperationer (Info Ops) utgör främst en militär funktion på operativ nivå som koordinerar informationsaktiviteter (handlingar som påverkar information eller informationssystem) och andra aktiviteter i syfte att skapa önskade effekter på vilja, förståelse och förmåga hos en motståndare eller annan aktör, samtidigt som egen verksamhet i informationsmiljön skyddas. Informationsoperationer kan även utgöra en operationstyp i sig för att uppnå specifika målsättningar, och innehåller ofta inslag av andra operationstyper, t.ex. mark-, sjö-, luft- eller specialoperationer". (Enligt Försvarsmaktens "Militärstrategisk Doktrin, 2011, M7739-354023).

Informationsoperationer genomförs militärt med hjälp av Informationsstridskrafter som består av förband avsedda för verkan mot ledning, information och ledningssystem. Kärnan utgörs av förband för telekrig, psykologiska operationer och IT-försvar. Det är i huvudsak stående förband med hög tillgänglighet som är inriktade både mot internationella och nationella uppgifter. Dessa förband är försvarsmaktsgemensamma och utgör främst en resurs på den operativa ledningsnivån, men i vissa fall även den strategiska och taktiska. Förbanden har förmåga att verka inom ramen för informationsoperationer. (Enligt Försvarsmaktens "Militärstrategisk Doktrin, 2011, M7739-354023).