Integration

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Integration eller integrering kan syfta på:

 • Integration – en typ av matematisk operation i en funktion, se integral
 • Social integration – inom politik och samhällsvetenskap: en process för att förena skilda grupper till en större helhet samt resultatet av detta
  • Integrationspolitik – i svensk politisk debatt: dels politik för att underlätta nyanlända invandrares etablering i landet, dels en anpassning av det svenska samhället efter de förändringar som invandringen inneburit
  • Integrationsverket – en numera avvecklad svensk statlig myndighet
 • Ekonomisk integration – samordning i varierande grad mellan olika staters ekonomiska politik för att underlätta internationell handel
  • Europeisk integration – den politiska, ekologiska, militära, sociala, kulturella och juridiska integrationen av Europas stater
 • Systemintegration – ett begrepp inom informationsteknologi
 • Integrationsterapi – en ny form av psykoterapi som utvecklades runt år 2000