Integration

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Integration eller integrering kan syfta på:

  • Integration – en typ av matematisk operation på en funktion, se integral
  • Integration genom substitution – inom analysen en metod för att finna primitiva funktioner
  • Integration (samhälle) – inom politik och samhällsvetenskap: en process eller ett mål för att nå en förening av skilda delar till en större helhet
  • Integrationspolitik – i svensk politisk debatt dels politik för att underlätta nyanlända invandrares etablering i landet, dels en anpassning av det svenska samhället efter de förändringar som invandringen inneburit
  • Integrationsverket – en tidigare svensk statlig myndighet 1998–2007
  • Europeisk integration – den politiska, ekonomiska, militära, sociala, kulturella och juridiska integrationen av europeiska stater
  • Ekonomisk integration – samordning i varierande grad mellan olika länders ekonomiska politik för att underlätta internationell handel
  • Systemintegration – ett begrepp inom Informationsteknologi
  • Integrationsterapi – en ny form av psykoterapi som utvecklades runt år 2000