Interimsposter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen.

Interimsfordringar[redigera | redigera wikitext]

Förutbetald kostnad[redigera | redigera wikitext]

(Förskottsbetalning)

Konton Saldobalans Omföringar Bokslutsrapp
Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit
1790 Övr förutbet kostnader/Uppl int 11 000 Balansrapport
5615 Leasingavg bilar 11 000 Resultatrapport

Upplupen intäkt[redigera | redigera wikitext]

Konton Saldobalans Omföringar Bokslutsrapp
Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit
1790 Övr för kostn/Upplupna intäkter 25 000 Balansrapport
3020 Utförda arbeten 25 000 Resultatrapport

Interimsskulder[redigera | redigera wikitext]

Upplupen kostnad och förutbetald intäkt kallas även interimsskulder. Dessa poster bokförs som skulder i balansräkningen..

Upplupen kostnad[redigera | redigera wikitext]

Konton Saldobalans Omföringar Bokslutsrapp
Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit
2990 Övr uppl kostn/förutbet int 37 000 Balansrapport
4020 Material 37 000 Resultatrapport

Förutbetald intäkt[redigera | redigera wikitext]

(Föruterhållen)

Konton Saldobalans Omföringar Bokslutsrapp
Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit
2970 Förutbet hyresintäkter 9 000 Balansrapport
3911 Hyresintäkt 9 000 Resultatrapport

Interimsfordringen återförs nästa år Interim, ad interim (lat) = tillfällig, tills vidare

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]


  • Lotta Dahlin, Torulf Jönson och Björn Lundèn (1998) Bokslut & årsredovisning ISBN 91-7027-145-3

 

  • Bonniers svenska ordbok. Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag. 1998. ISBN 91-34-51196-2(inb.)