Intolerable Acts

Från Wikipedia

Intolerable Acts eller Coercive Acts var kolonisternas benämning på en serie lagar som brittiska parlamentet införde efter "tebjudningen i Boston". Lagarna innebar bland annat att hamnen i Boston skulle stängas tills det Brittiska Ostindiska kompaniet hade fått ersättning för sitt förstörda te och tills ordningen var återställd.