Intresse

Från Wikipedia

Intresse kan syfta på:

  • Intresse (attityd) – attityd som fokuserar på ett objekt, händelse eller process
  • Intressekonflikt – när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen
  • Intresseorganisation – en organisation bildad för att tillvarata sina medlemmars intressen