Intron

Från Wikipedia

Ett intron är en del av nukleotid-sekvensen i DNA som transkriberas men sedan redigeras bort genom splitsning före translationen.

De delar av nukleotidsekvensen som verkligen kodar delar av proteinet kallas exoner.