Isoterm process

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Isotermer av ideal gas i tryck-volym-diagram följer Boyles lag.

Isoterm är en termodynamisk process som förlöper vid konstant temperatur.

Isoterm, "Isotermen" är den altitud som är 0 °C Isotermi har en konstant temperatur med ökad höjd. Fram till Tropopausen (11km högt), Och då är den -56,5 grader C.