Isoterm process

Från Wikipedia
Isotermer av ideal gas i tryck-volym-diagram följer Boyles lag.

Isoterm är en termodynamisk process som förlöper vid konstant temperatur.

När ett system ändrar sitt tillstånd under sådana förhållanden att arbetsmedlets temperatur är konstant under hela processen är processen isoterm.[1]

Ekvationer[redigera | redigera wikitext]

Gaser allmänna tillståndsekvation T=konstant:

Isotermekvationen är följaktligen:

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Alvarez, Henrik (2006). Energiteknik. sid. 292. Läst 2 februari 2024