J2EE

Från Wikipedia

J2EE är en förkortning av Java 2 Enterprise Edition. J2EE är en samling mjukvarustandarder som har definierats av Java-industrin och som specificerar en Javaplattform för Internetbaserade tjänster och applikationer. J2EE syftar egentligen på en specifik version av Java Enterprise Edition (Java EE), som sedermera har ersatts av Java EE 5 och från och med 2008 Java EE 6.

J2EE omfattar bland annat: