JCL

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

JCL, Job Control Language, är ett skriptspråk utvecklat av IBM för hantering av jobbflöden. Språket är en del av operativsystemet MVS, senare namnändrat till OS/360 och därefter till z/OS, ett stordatoroperativsystem från IBM.

Ett jobb i z/OS består av en exekvering av ett eller flera program. När ett jobb ska köras i z/OS, måste det startas med hjälp av en serie instruktioner, skrivna i JCL. JCL styr vilka filer som ska allokeras till vilka program, i vilken ordning programmen ska köras och vad som ska göras om det blir ett onormalt programavbrott.