Jordbävningen i Kashmir 2005

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Jordbävningen i Kashmir 2005 var en kraftig jordbävning, som ägde rum den 8 oktober 2005 med epicentrum i Kashmir. Skalvet inleddes kl 08.50 (lokal tid) och uppmättes till 7,6-7,8 på Richterskalan. Skalvet var visserligen betydligt svagare än jordbävningen den 26 december 2004 i Indiska Oceanen, som uppmättes till 9,0 (ett stegs ökning på Richterskalan motsvarar en 32 gånger större energimängd) men ändå en mycket kraftig jordbävning. Epicentrum var beläget i den av Pakistan kontrollerade delen av Kashmir. Skalvet utlöstes 19 km under markytan och kändes över större delen av norra Pakistan och Indien.

Efter något dygn stod det klart att även denna jordbävning orsakat en enorm katastrof. Det finns ingen exakt officiell dödssiffra, men enligt pakistanska myndigheter omkom uppemot 85 000 människor - på den indiska sidan av gränsen dödades ytterligare drygt 1300 människor. Därutöver skadades över 100 000 människor och 3 miljoner människor blev hemlösa. Tragedin blev än värre av att många av de dödade var barn som omkom när deras skolor kollapsade.

Jordbävningen är en av de allra värsta det senaste halvseklet och den inträffade mindre än ett år efter den förödande jordbävningen i Indiska Oceanen som krävde minst 250 000 liv. Räddningsarbetet försvårades av den mycket bergiga terrängen (Kashmir genomkorsas av Himalaya och Karakorum). De flesta vägar var antingen förstörda eller blockerade av jordskred och det dröjde mycket lång tid innan hjälpen nådde fram till avlägset belägna byar uppe i bergen - varav många jämnades med marken.

Efter att Pakistan vädjat om hjälp från omvärlden om bistånd i räddningsarbetet strömmade hjälp in initialt från hela världen men dessvärre har många länder inte uppfyllt sina löften om de mer långsiktiga hjälpinsatserna. Då vintern är sträng uppe i bergen fruktar många att dödssiffran kommer stiga drastiskt under månaderna som kommer. I värsta fall kommer den slutgiltiga dödssiffran att hamna långt över 100 000.

Bristen på uppfyllda löften om långsiktig hjälp från omvärlden (framförallt västvärlden) har gjort att kritiker hävdar att i praktiken värdesätter människor i väst de pakistanska människornas liv mycket mindre än de värdesätter människor i väst. Att hjälpen strömmade in i en aldrig sinande ström till de drabbade i Sydostasien hävdar de bara bero på att även tusentals västerlänningar dödades av tsunamin.

De värst drabbade områdena[redigera | redigera wikitext]

Sgt. Kornelia Rachwal från USA:s armé ger en ung pakistansk flicka vatten medan de flygs från Muzaffarabad till Islamabad, Pakistan, den 19 oktober. Just Muzaffarabad drabbades mycket hårt av jordbävningen, med över 50 % av bebyggelsen totalförstörd, nära belägen jordbävningens epicentrum.

Muzaffarabad (huvudstaden i pakistanska Kashmir) drabbades mycket hårt med över 50 % av bebyggelsen totalförstörd. Staden var belägen nära jordbävningens epicentrum. Staden Balakot var också mycket hårt drabbad med större delen av bebyggelsen totalförstörd eller svårt skadad. Allra värst drabbades ändå landsbygden och byarna uppe i bergen, som i många fall blev helt utraderade. En del begravdes under väldiga jordskred utlösta av jordbävningen. Totalt beräknas hundratusentals byggnader och hus ha blivit förstörda. Stora delar av infrastrukturen förstördes också.

På den indiska sidan drabbades staden Uri värst med 1500 hus totalförstörda. ¨

Källa

  • Engelska Wikipedia

Se även[redigera | redigera wikitext]