Justitierevisionen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Justitierevisionen var en avdelning av Sveriges riksråd, vars ledamöter (ett antal riksråd inom riksrådet) hade den högsta domsrätten fram till 1789. Den reglerades i sektionerna eller paragraferna 2, 15, 17 och 19 i 1720 års regeringsform och enbart i sektion 2 i 1719 års regeringsform. Sektion 2 har benämningen "dess konungslige revision" som då syftar just på Justitierevisionen, medan övriga sektioner kallar institutionen för Justitierevisionen.

I § 8 i 1772 års regeringsform bestämdes att antalet riksråd i Justitierevisionen skulle vara sju. Riksrådet avskaffades därefter 1789 av Gustav III efter det då antagna grundlagstillägget Förenings- och säkerhetsakten. Justitierevisionen ersattes samtidigt av Högsta domstolen (officiellt: Konungens högsta domstol).

Nedre justitierevisionen var en avdelning inom Kanslikollegium, senare inom Kunglig Majestäts kansli. Med början under 1660-talet beredde den justitieärendena (överklagade domar) för Justitierevisionen inom riksrådet. Denna institution bibehölls sedan efter 1789 och beredde ärendena för Högsta domstolen fram till 1972. Den grundlagsreglerades i § 24 i 1809 års regeringsform.